All

Nylon plain washer #1 M2-M12 10pcs

price: $ 0.00

Nylon plain washer #1 M2-M12 10pcs Nylon plain washer #1 M2-M12 10pcs

SIZE:  M4*10*1.0 M10*25*2 M12*24*2.0 M3*7*1.0 M4*15*1 M5*10*1.0 M2*5*1.0 M12*30*1.5 M14*27*2.5 M3*8*1.0 M5*15*1 M6*12*1.5 M2.5*5*1.0 M16*30*3.0 M4*8*1.0 M6*18*1.5 M8*16*1.5 M3*6*0.5 M18*32*3.0 M4*9*1.0 M8*19*2 M10*20*2.0 M3*6*1.0 M20*36*3.0

Material:  Nylon

Shape:  Plain

Nylon plain washer #2 M3-M20 10pcs

price: $ 0.00

Nylon plain washer #2 M3-M20 10pcs Nylon plain washer #2 M3-M20 10pcs

SIZE:  M5*14*0.8 M18*27*1 M6*18*0.9 M4*13*1 M10*16*1 M5*18*0.9 M3*8*1 M20*30*1 M8*11*2 M4*17*1 M12*20*1 M5.8*14*0.8 M3*13*0.9 M8*13*0.8 M5*7.5*1 M14*22*1.2 M6*11*0.8 M3.5*11*1 M8*16*0.9 M5*10*1 M16*28*1 M6*13*1 M4*8.5*1 M10*13*1

Material:  Nylon

Shape:  Plain

Nylon plain washer black colour M2-M12 10pcs

price: $ 0.00

Nylon plain washer black colour M2-M12 10pcs Nylon plain washer black colour M2-M12 10pcs

SIZE:  M6*12*1.5 M16*30*3.0 M3*8*1.0 M10*25*2.0 M8*16*1.5 M2*5*1.0 M18*32*3.0 M4*8*1.0 M12*30*1.5 M10*20*2.0 M2.5*5*1.0 M20*36*3.0 M4*10*1.0 M12*24*2.0 M3*6*1.0 M5*15*1.0 M5*10*1.0 M14*27*2.5 M3*7*1.0 M6*18*1.5

Material:  Nylon

Shape:  Plain